CECH BIOENERGOTERAPEUTÓW, RADIESTETÓW
I INNYCH RZEMIOSŁ PARAMEDYCZNYCH W POZNANIU

Działania Cechu:

Działalość oparta jest na Statucie Cechu, której podstawowym celem jest profilaktyka prozdrowotna oparta o naturalne metody terapeutyczne, takie jak:

bioenergioterapia

radiestezja

ziołolecznictwo

reiki

świecowanie i konhowanie uszu

polarity

bańki

uzdrawianie duchowe

masaz

konsultacje Feng-Shui

oraz inne, stosowane wg potrzeb

Poprzez stosowanie powyższych metod - przywracane są naturalne siły obronne organizmu. Wzrasta poziom witalnośi oraz polepsza się ogólny stan zdrowia. Członkami cechu są mistrzowie, czeladnicy bioenergoterapeuci i radiesteci, posiadający uprawnienia i dyplomy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz uczniowie powyższych zawodów oraz sympatycy, nie posiadający dyplomów, a stosujący w/w metody dla potrzeb własnych.

Radiesteci pomagają zlokalizować żyły i cieki wodne, które są poważnym zagrożeniem dla zdrowia.

Prowadzimy szkolenia w zakresie bioterapii i radiestezji dla członków Cechu.

Komisja egzaminacyjna skutecznie egzekwuje wiedzę przyszłych naturoterapeutów,

Przynależność Cechu do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, pozwala na bieżąco śledzić i reagować na potrzeby środowiska Rzemieślniczego,

Współpraca z lekarzami pozwala na jeszcze głębszą analizę dolegliwości, potwierdzoną wynikamo medycznymi.