CECH BIOENERGOTERAPEUTÓW, RADIESTETÓW
I INNYCH RZEMIOSŁ PARAMEDYCZNYCH W POZNANIU

Historia Cechu:

Cech, jako jednostka samorządu terytorialnego powstał 22.07.2005 r. Działalość oparta jest na Statucie Cechu,

CZŁONKOWIE ZARZĄDU CECHU WYBRANI NA PIERWSZYM ZAŁOŻYCIELSKIM ZGROMADZENIU W DNIU 27.01.2005 r.

Tematem posiedzenia Zarządu było ukonstytuowanie się zarządu i wybór Kierownika Biura Cechu.

ZARZĄD UKONSTYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE :

- Grażyna Grabowska - Starszy Cechu

- Zenon Idzikowski - Podstraszy Cechu

- Teresa Szymura - Skarbnik

- Daria Orlicz - Sekretarz

- Zbigniew Lubowiecki - Członek

Decyzją Zarządu funkcję Kierownika Biura Cechu powierzono Zbigniewowi Lubowieckiemu. Funkcję tę w okresie przejściowym będzie pełnił społecznie.

ZAŁOŻYCIELE CECHU

1. Grażyna Grabowska

2. Zenon Idzikowski

3. Daria Orlicz

4. Teresa Szymura

5. Zbigniew Lubowiecki

6. Piotr Nowak

7. Barbara Konieczna

8. Genowefa Maciągowska

9. Jan Maciągowski

10. Barbara Bałaj

11. Rafał Kujawa

12. Robert Kujawa

13. Jerzy Idek

14.Danuta Hażak

15. Zbigniew Nowak

16. Danuta Dryzgała

17. Elżbieta Michalska